Ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үйлчилгээний
байгууллагуудын жишиг цахим хуудас

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн
хөтөлбөрийн дэмжлэгээр хөгжүүлэв.

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Хот, суурины ус хангамж ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
Санхүүжүүлэгч: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан (UNICEF)

“Монгол Ньюс” тауэрын 6 давхар, 8-р хороо, Их тойруу 81/1,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

7014-7447, 99030739

Удирдлагын хэсэг Гарын авлага татах Сургалтын материал Туршилтын хувилбарыг үзэх

МНААҮХ "БАГАНУУР-УС" ОНӨААТҮГ "Төв чандмань - ДЭХГ" ОНӨҮГ "ЧАНДМАНЬ НАЛАЙХ" ОНӨААТҮГ

"Хөвсгөл Ус Суваг" ХХК "Булган-Мээж" ХХК "Шим-Ус" ОНӨААТҮГ "Ундарга-Алтай" ОНӨААТҮГ

"Чандмань Баянхонгор" ХК "Суат" ХХК "Чандмань-Увс" ХХК "УСДУ" ОНӨААТҮГ "Дөрвөлж" ОНӨҮГ

"Дундговь-Ус" ОНӨҮГ